Masz już konto?Zaloguj się!

Regulamin


Przed dokonaniem rejestracji w serwisie PolishSouls zalecamy zapoznanie się ze szczegółami regulaminu. W trakcie procesu rejestracji zostaniesz poproszony o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie zgadzasz się z dowolnym z podpunktów tego dokumentu nie możesz dokonać rejestracji w serwisie internetowym PolishSouls.

 • §1

  Serwis internetowy PolishSouls zwany dalej serwisem jest systemem internetowej prezentacji osoby Użytkownika za pomocą treści dostarczanej dobrowolnie w postaci fotografii oraz innych informacji jakie Użytkownik zamieszcza w serwisie PolishSouls. w celu prezentacji swojej osoby innym użytkownikom serwisu.

 • PŁATNOŚCI

  §2

  Rejestracja oraz uczestnictwo w serwisie PolishSouls są bezpłatne. Wszelkie płatne funkcje serwisu zostają uruchomione jedynie za zgodą Użytkownika po dokonaniu wpłaty na konto administratora serwisu.

ZWROTY I REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI

1. Zwroty

Płatności za konta Premium oraz Vip podlegają zwrotom w sytuacji gdy serwis internetowy PolishSouls zaprzestanie świadczenia usług objętych pakietami Premium lub Vip Użytkownikowi serwisu. Oznacza to sytuacje, w której użytkownik Premium lub Vip nie może wysyłać lub odbierać wiadomości oraz korzystać z innych funkcjonalności objętych pakietami Premium lub Vip. W takiej sytuacji kwota zwrotu odpowiadać będzie czasowi pozostałemu do końca okresu subskrypcji.


Płatności nie podlegają zwrotowi w sytuacji złamania Regulaminu przez Użytkownika serwisu.2. Rezygnacja

Konto Premium lub Vip w serwisie PolishSouls można aktywować na okres jednego, trzech, sześciu lub nielimitowany dostęp do wszystkich funkcji serwisu bez ograniczenia czasowego.


W momencie usunięcia konta PolishSouls przez użytkownika subskrypcja ulega automatycznemu wykasowaniu.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • §3

  Właścicielem i administratorem serwisu PolishSouls jest firma Dating Data ltd zarejestrowana pod adresem 20-22 Wenlock Road London N17GU. Regulamin serwisu został utworzony zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii. Niniejszym Użytkownik zgadza się, że wszelkie kwestie prawne związane z działaniem serwisu będą rozstrzygane zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa.

 • §4

  Wszelkie treści dostarczane przez użytkowników serwisu PolishSouls podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel serwisu, firma Dating Data ltd zarejestrowana pod adresem 20-22 Wenlock Road London N17GU. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do edycji dostarczonych przez siebie danych. Usunięcie konta w serwisie PolishSouls jest jednoznaczne z żądaniem zaniechania przetwarzania danych poprzez serwis PolishSouls.

 • §5

  Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie bez podawania przyczyn. Informacje o zmianach będą publikowane na bieżąco na łamach Serwisu PolishSouls w zakładce Aktualności. Zmiany regulaminu będą wprowadzane w formie ujednoliconej treści.

 • §6

  Właściciel serwisu w żaden sposób nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu PolishSouls przez Użytkowników a także za wydarzenia jakie mogą mieć miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami poznanymi za pośrednictwem Serwisu PolishSouls.

 • §7

  Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub niektórych jego funkcji w celach konserwacyjnych bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 • §8

  Zabronione jest bez pisemnej zgody właściciela serwisu PolishSouls kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub fragmentach treści dostępnych w serwisie takich jak: zdjęcia użytkowników , fragmenty tekstu dostarczane przez użytkowników , fragmenty tekstu dostarczane przez właściciela serwisu , elementy grafiki, fragmenty skryptu programistycznego serwisu PolishSouls.

 • §9

  Zabronione jest podawanie danych kontaktowych w jakiejkolwiek formie poza przestrzenią serwisu dostępną dla użytkowników PREMIUM. Notoryczne naruszanie tej zasady regulaminu przez Użytkownika będzie skutkowało zawieszeniem lub trwałym usunięciem konta.

 • §10

  Zabronione jest rozpowszechnianie treści pornograficznych i obscenicznych. Poprzez takie treści rozumie się na przykład zdjęcia przedstawiające nagą sylwetkę Użytkownika a także niecenzuralne słowa używane w opisie do profilu lub w komunikacji z innymi użytkownikami serwisu.

 • §11

  Zabronione jest uprawianie działalności komercyjnej: wysyłanie reklam produktów, linków do stron oferujących produkty nie związane bezpośrednio z charakterem serwisu PolishSouls.

 • §12

  Zabronione jest publikowanie treści naruszających dobre obyczaje jaki i normy moralne oraz treści kojarzących się z dyskryminacją religijną, rasową, etniczną, zawodową, płciową, seksualną.

 • §13

  Do korzystania z usług serwisu PolishSouls potrzebny jest sprawny komputer z dostępem do Internetu lub telefon typu Smartphone wyposażony w odpowiednią przeglądarkę treści internetowych. Oprócz sprawnego sprzętu komunikacyjnego Użytkownik aby korzystać z serwisu musi posiadać podstawowe umiejętności nawigacji za pomocą przeglądarki internetowej. Właściciel serwisu nie odpowiada za błędy w obsłudze serwisu powstałe w wyniku braku umiejętności obsługi przeglądarki internetowej lub wadliwego bądź niekompatybilnego sprzętu elektronicznego lub oprogramowania którego Użytkownik używa do łączenia się z serwisem.

 • §14

  Zdjęcie główne w profilu założonym w serwisie PolishSouls musi przedstawiać aktualny wygląd Użytkownika. Fotografia główna musi pozwalać na identyfikację Użytkownika w świecie rzeczywistym. Chodzi o możliwie wyraźne zdjęcie twarzy lub sylwetki z widocznymi rysami twarzy. Nie spełnienie tego warunku będzie skutkować zawieszeniem konta.

 • §15

  Właściciel serwisu PolishSouls nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność informacji podawanych przez Użytkowników serwisu w tym zamieszczanych fotografii. Właściciel serwisu nie ma możliwości zweryfikowania tych danych co do zgodności ze stanem faktycznym.

 • §16

  Właściciel serwisu PolishSouls dołożył wszelkich starań aby portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niezgodną z regulaminem działalnością Użytkowników lub osób trzecich.

 • §17

  Serwis internetowy PolishSouls jest przeznaczony dla osób pełnoletnich tj. takich które ukończyły 18 lat. Osoby poniżej tego progu nie mogą korzystać z usług udostępnianych w ramach serwisu bez nadzoru osoby pełnoletniej.


Zakończenie procedury rejestracji w serwisie PolishSouls jest jednoznaczne z oświadczeniem Użytkownika:


Zapoznałem się i akceptuję treść niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe takiej jak mój wizerunek na dostarczanych fotografiach i inne informacje przekazuje do serwisu PolishSouls w sposób dobrowolny oraz wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku przez serwis. Oznacza to że wgląd do tych danych może mieć nieograniczony krąg użytkowników serwisu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez właściciela serwisu, firmę Dating Data ltd zarejestrowaną pod adresem 20-22 Wenlock Road London N17GU, wszelkich danych przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszych edycji konta. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od właściciela serwisu PolishSouls oraz jego partnerów.