Masz już konto?Zaloguj się!

Regulamin


Przed dokonaniem rejestracji w serwisie PolishSouls zalecamy zapoznanie się ze szczegółami regulaminu. W trakcie procesu rejestracji zostaniesz poproszony o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie zgadzasz się z dowolnym z podpunktów tego dokumentu nie możesz dokonać rejestracji w serwisie internetowym PolishSouls.

 • §1

  Serwis internetowy PolishSouls zwany dalej serwisem jest systemem internetowej prezentacji osoby Użytkownika za pomocą treści dostarczanej dobrowolnie w postaci fotografii oraz innych informacji jakie Użytkownik zamieszcza w serwisie PolishSouls. w celu prezentacji swojej osoby innym użytkownikom serwisu.

 • PŁATNOŚCI

  §2

  Rejestracja oraz uczestnictwo w serwisie PolishSouls są bezpłatne. Wszelkie płatne funkcje serwisu zostają uruchomione jedynie za zgodą Użytkownika po dokonaniu wpłaty na konto administratora serwisu.

ZWROTY I REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI

1. Zwroty

Płatności za konta Premium oraz Vip podlegają zwrotom w sytuacji gdy serwis internetowy PolishSouls zaprzestanie świadczenia usług objętych pakietami Premium lub Vip Użytkownikowi serwisu. Oznacza to sytuacje, w której użytkownik Premium lub Vip nie może wysyłać lub odbierać wiadomości oraz korzystać z innych funkcjonalności objętych pakietami Premium lub Vip. W takiej sytuacji kwota zwrotu odpowiadać będzie czasowi pozostałemu do końca okresu subskrypcji.


Płatności nie podlegają zwrotowi w sytuacji złamania Regulaminu przez Użytkownika serwisu.2. Rezygnacja

Konto Premium lub Vip w serwisie PolishSouls można aktywować na okres jednego, trzech, sześciu lub nielimitowany dostęp do wszystkich funkcji serwisu bez ograniczenia czasowego.


W momencie usunięcia konta PolishSouls przez użytkownika subskrypcja ulega automatycznemu wykasowaniu.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • §3

  Właścicielem i administratorem serwisu PolishSouls jest firma Polish Souls LLC zarejestrowana pod adresem Phillipsburg NJ 08865 USA. Regulamin serwisu został utworzony zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii. Niniejszym Użytkownik zgadza się, że wszelkie kwestie prawne związane z działaniem serwisu będą rozstrzygane zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa.

 • §4

  Wszelkie treści dostarczane przez użytkowników serwisu PolishSouls podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel serwisu, firma Polish Souls LLC zarejestrowana pod adresem Phillipsburg NJ 08865 USA. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do edycji dostarczonych przez siebie danych. Usunięcie konta w serwisie PolishSouls jest jednoznaczne z żądaniem zaniechania przetwarzania danych poprzez serwis PolishSouls.

 • §5

  Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie bez podawania przyczyn. Informacje o zmianach będą publikowane na bieżąco na łamach Serwisu PolishSouls w zakładce Aktualności. Zmiany regulaminu będą wprowadzane w formie ujednoliconej treści.

 • §6

  Właściciel serwisu w żaden sposób nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu PolishSouls przez Użytkowników a także za wydarzenia jakie mogą mieć miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami poznanymi za pośrednictwem Serwisu PolishSouls.

 • §7

  Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub niektórych jego funkcji w celach konserwacyjnych bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 • §8

  Zabronione jest bez pisemnej zgody właściciela serwisu PolishSouls kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub fragmentach treści dostępnych w serwisie takich jak: zdjęcia użytkowników , fragmenty tekstu dostarczane przez użytkowników , fragmenty tekstu dostarczane przez właściciela serwisu , elementy grafiki, fragmenty skryptu programistycznego serwisu PolishSouls.

 • §9

  Zabronione jest podawanie danych kontaktowych w jakiejkolwiek formie poza przestrzenią serwisu dostępną dla użytkowników PREMIUM. Notoryczne naruszanie tej zasady regulaminu przez Użytkownika będzie skutkowało zawieszeniem lub trwałym usunięciem konta.

 • §10

  Zabronione jest rozpowszechnianie treści pornograficznych i obscenicznych. Poprzez takie treści rozumie się na przykład zdjęcia przedstawiające nagą sylwetkę Użytkownika a także niecenzuralne słowa używane w opisie do profilu lub w komunikacji z innymi użytkownikami serwisu.

 • §11

  Zabronione jest uprawianie działalności komercyjnej: wysyłanie reklam produktów, linków do stron oferujących produkty nie związane bezpośrednio z charakterem serwisu PolishSouls.

 • §12

  Zabronione jest publikowanie treści naruszających dobre obyczaje jaki i normy moralne oraz treści kojarzących się z dyskryminacją religijną, rasową, etniczną, zawodową, płciową, seksualną.

 • §13

  Do korzystania z usług serwisu PolishSouls potrzebny jest sprawny komputer z dostępem do Internetu lub telefon typu Smartphone wyposażony w odpowiednią przeglądarkę treści internetowych. Oprócz sprawnego sprzętu komunikacyjnego Użytkownik aby korzystać z serwisu musi posiadać podstawowe umiejętności nawigacji za pomocą przeglądarki internetowej. Właściciel serwisu nie odpowiada za błędy w obsłudze serwisu powstałe w wyniku braku umiejętności obsługi przeglądarki internetowej lub wadliwego bądź niekompatybilnego sprzętu elektronicznego lub oprogramowania którego Użytkownik używa do łączenia się z serwisem.

 • §14

  Zdjęcie główne w profilu założonym w serwisie PolishSouls musi przedstawiać aktualny wygląd Użytkownika. Fotografia główna musi pozwalać na identyfikację Użytkownika w świecie rzeczywistym. Chodzi o możliwie wyraźne zdjęcie twarzy lub sylwetki z widocznymi rysami twarzy. Nie spełnienie tego warunku będzie skutkować zawieszeniem konta.

 • §15

  Właściciel serwisu PolishSouls nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność informacji podawanych przez Użytkowników serwisu w tym zamieszczanych fotografii. Właściciel serwisu nie ma możliwości zweryfikowania tych danych co do zgodności ze stanem faktycznym.

 • §16

  Właściciel serwisu PolishSouls dołożył wszelkich starań aby portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niezgodną z regulaminem działalnością Użytkowników lub osób trzecich.

 • §17

  Serwis internetowy PolishSouls jest przeznaczony dla osób pełnoletnich tj. takich które ukończyły 18 lat. Osoby poniżej tego progu nie mogą korzystać z usług udostępnianych w ramach serwisu bez nadzoru osoby pełnoletniej.


Zakończenie procedury rejestracji w serwisie PolishSouls jest jednoznaczne z oświadczeniem Użytkownika:


Zapoznałem się i akceptuję treść niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe takiej jak mój wizerunek na dostarczanych fotografiach i inne informacje przekazuje do serwisu PolishSouls w sposób dobrowolny oraz wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku przez serwis. Oznacza to że wgląd do tych danych może mieć nieograniczony krąg użytkowników serwisu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez właściciela serwisu, firmę Polish Souls LLC zarejestrowaną pod adresem Phillipsburg NJ 08865 USA, wszelkich danych przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszych edycji konta. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od właściciela serwisu PolishSouls oraz jego partnerów.